گروه هنری زمیر

( زهرا و امیر )
زوج مجری برنامه های تلویزیون و استیج آزاد
گروه هنری زمیر با رسالت اجرای برنامه های فرهنگی و هنری با محوریت خانواده شاد به اجرای برنامه های تلویزیونی در ژانر خانواده و استیج های آزاد برنامه های شاد و تولید محتوا با شعار زندگی خوشمزه می پردازد.
بالا